wtorek, 7 września 2010

Pieśni na bierzmowanie

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

W GUBINIE

BIERZMOWANIE 2010

 

Pragniemy,

aby Duch Święty, którego otrzymamy,

umocnił nas do mężnego wyznawania wiary

i do postępowania według jej zasad.

Amen.

 

 

1. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu

Jego miłość przetrwa wiecznie
On dobry jest, On jest Panem mym
Jego miłość przetrwa wiecznie
Wznieś głos, wznieś głos.
Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu.
Jego miłość przetrwa wiecznie.
Za życie, które daje nam.
Jego miłość przetrwa wiecznie.
Wznieś głos, wznieś głos.
Na zawsze Bóg jest wierny.
Na zawsze mocny jest.
Na zawsze Bóg jest z nami,
Na zawsze.

Od rana aż po nocy kres, Jego miłość przetrwa wiecznie.
Opieką swą obdarza nas,
Jego miłość przetrwa wiecznie.2. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
Uwielbienia niech popłynie pieśń.
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!      
Jezus, tylko Jezus Królem jest!Ref.: Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię,
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
Bo wielka jest chwała Twoja,
Panie Boże Królu Nieba,
Boże Ojcze Wszechmogący,
Panie Synu Jednorodzony.
Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste!
Ref.: Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!
2. Panie Boży, Baranku Boży, Synu Ojca,
Który gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata
Przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca
Zmiłuj się nad nami!

Albowiem tylko Tyś jest święty,
Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś Najwyższy,
Jezu Chryste z Duchem Świętym.
W chwale Boga Ojca.
Amen, Amen, Amen, Amen!
Amen!
Ref.: Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!
3. Spocznij na nas Duchu Pana        
Duchu mądrości i rozumu.
Duchu poznania i bojaźni Bożej.   
Duchu miłości i mocy.

 

4. Niech Twój Święty Duch (...)

dziś przeniknie mnie, (...)   
i niech zawsze już (...)
gości w duszy mej.(...)
I niech spadnie deszcz (...)       
Błogosławieństw Twych. (...)
Ojcze obmyj mnie, (...)
Duchu Święty przyjdź! (...)
Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas.   
Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas.5. Na nowo stwarzaj mnie
Niechaj z Ducha zrodzę się.6. Dotknij Panie moich oczu,

abym przejrzał,
Dotknij Panie moich warg,
Abym przemówił uwielbieniem,
Dotknij Panie mego serca i oczyść je.
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnie mnie7. Duchu Święty, wołam: przyjdź, (...)      
Bądź jak ogień duszy mej, (...)
Bądź jak ogień w ciele mym, (...)
Rozpal mnie.
Wszechmogący Bóg jest pośród nas.
Miłosierdzie Jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś       
Dla tych, którzy chcą miłować Go.Ofiarowanie
8. Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie mecały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.Komunia

9. Panie mój przychodzę dziś,  
serce me skruszone przyjm,  
skłaniam się przed świętym  
tronem Twym.        
Wznoszę ręce moje wzwyż,    
miłość mą wyznaję Ci.    
Uwielbiam Ciebie w Duchu,   
uwielbiam w prawdzie Cię,   
życie me oddaję Tobie, uświęć je. 
10. Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan.
Święty, Święty, Święty, Święty Bóg  i Król.     
Otwieram serce swe, podnoszę ręce me.
Królu wejdź i rozgość się.

11. Łaską jesteśmy zbawieni,
z łaski możemy tu stać.
Łaską usprawiedliwieni
I przez Baranka Krew.
Wzywasz nas Panie do siebie,
Przed Twój w niebie tron.
My łaską obdarzeni,   
Tobie składamy hołd.Uwielbienie

 

12. Uwielbiam Imię Twoje Panie

Wywyższam Cię i składam Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję.
Z radością śpiewam Ci pieśń .
O Panie Jezu chcę wyznać, że                 |                
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie.             |      
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił.       |  x 2         
Dajesz mi Siebie bym na wieki żył.        |      13. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie!      

Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, 
Bo Pan Najwyższy jest Królem nad całą Ziemią!

Śpiewajcie wszystkie narody!       
Śpiewajcie radosnym głosem!       
Śpiewajcie Królowi!
Bo Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na Swym świętym tronie,
Gdyż Bóg jest Królem całej Ziemi,
więc hymn śpiewajcie
Śpiewajcie.....Zakończenie

14. Ty jesteś Skałą zbawienia mego
W Tobie ma siła i moc
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem
Do Ciebie wznoszę mój głos
Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci
Bo Twa miłość wierna jest
Tyś pomocą mą w potrzebach mych
Panie przy Tobie chcę być
15. Błogosławione jest Imię Twe /x2     

I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć.
Tyś jedynie Panem jest.

Błogosławione jest Imię Twe /x         2                                  
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć.
Tyś jedynie Panem jest.  
                   Powstań i Pana chwal,         
                   chwal Go na wieki.
Powstań, chwal Boga wciąż.
On jedynie jest Panem.
                   Powstań i Pana chwal,
                   chwal Go na wieki.
Powstań, chwal Boga wciąż.
On Panem wszechświata jest.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz